Rólunk

Schwarcz Anna
gyógypedagógus, komplex mozgásterápiát (KMT) végzett szakember

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán végeztem, autizmus spektrum pedagógiája és pszichopedagógia szakirányokon. Jelenleg egy sajátos nevelési igényű első osztály gyógypedagógusa vagyok.
Évek óta a mindennapjaim része, hogy lehetőséget és teret adjak a gyerekeknek a fejlődésre. Mindezt sok türelemmel, kreatívan a gyermek igényeihez alakítva teszem. Erősségemnek tartom emellett a jó kommunikációs készségemet, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy könnyen megtalálom a közös hangot a gyerekekkel és a szülőkkel egyaránt. A foglalkozások során elsődleges célom, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, töltődjenek fel, tanuljanak meg új dolgokat és ismerjék meg saját képességeiket. Olyan biztonságos légkör kialakítására törekszem, ahol a gyerekek nem félnek önmagukat adni és egy pozitív érzéssel távoznak a foglalkozásról, ami miatt újra szeretnének majd jönni hozzám. 

Katona Dorka 
gyógypedagógus

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán végeztem autizmus spektrum pedagógiája és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon. Elsősorban a türelem, kreativitás és a pozitív szemléletmód jellemez. A fejlesztések során kiemelten fontos számomra, hogy a közös munka a gyermek igényei, sajátosságai mentén és a családdal szoros együttműködésben folyjon.
A fő célom, hogy a gyerekek élvezzék az együtt töltött időt és szívesen vegyenek részt a foglalkozásaimon.
Az elmúlt években szegregált és integráló intézményekben egyaránt gazdagodtam tapasztalatokkal. A Varázslak falain kívül jelenleg egy kis létszámú, sajátos nevelési igényű osztályban dolgozok gyógypedagógusként.
Szeretettel várom a fejlődni vágyó gyerkőcöket a foglalkozásaimon!

Svajlina Kata
gyógypedagógus

A MATE Kaposvári Campusán végeztem, tanulásban akadályozottak pedagógiája és pszichopedagógia szakirányon. Jelenleg két területen dolgozom, egy gyógypedagógiai intézmény sajátos nevelési igényű osztályának napközi foglalkozásait vezetem, valamint utazó gyógypedagógusként integrációban tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését végzem.
Célom a foglalkozások során, hogy a gyermekek észrevétlenül, játékos formában tanuljanak, fejlődjenek. Ezért törekszem az elfogadó, szeretetteljes légkör kialakítására. Nagyon fontosnak tartom a gyermekek tanulás iránti motivációjának megalapozását, és fenntartását, mindemellett pozitív énkép és önértékelés kialakítását, amely fontos szerepet játszik iskolai előmenetelükben és jövőjük alakulásában.

Slezák Noémi
Atipikus fejlődés szakirányon szakvizsgázott pedagógus, tanítónéni, Alapozó mozgásterapeuta, GMP Beszédpercepciós továbbképzést végzett szakember

Atipikus fejlődés szakirányon szakvizsgázott pedagógus, tanítónéni vagyok. MA diplomámat inkluzív nevelés tanára szakon végeztem. Örömmel és szeretettel segítem az eltérő fejlődésű, nehézséggel küzdő gyermekeket, fejesztőpedagógusként a Juhász Gyula Általános Iskolában.
2018-óta Alapozó mozgásterapeutaként idegrendszeri-, illetve iskolaéretlen nagycsoportos óvodás, valamint tanulási nehézségekkel, figyelmi problémákkal küzdő kisiskolás gyermekekkel foglalkozom.
Egyre gyakrabban találkozom olyan gyermekekkel, akiknek nehézséget okoz a beszédészlelés és beszédértés. Megsegítésükhöz GMP Beszédpercepciós diagnosztika című továbbképzésen bővítettem szakmai tudásomat.
Fontos számomra az elfogadó, szeretetteljes légkörben történő munka, melynek során törekszem arra, hogy a fejlesztés a gyermekek számára örömforrás legyen, és mindeközben
hatékony támogatást kapjanak a testi és lelki fejlődésükben. 

Vasné Munkácsi Viktória
pszichológus

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán végeztem pedagógiai szakpszichológusként, valamint képzésben lévő integratív játékterapeuta vagyok. Nem egészségügyi jellegű problémákkal foglalkozom, preventív (megelőző) és szupportív (támogató) pszichológiai tevékenységet folytatok. Rendszerszemléletben gondolkodom a gyerekekről, ezért nagy hangsúlyt fektetek a szülőkkel folytatott közös munkára, valamint szívesen működök együtt a gyermekek pedagógusaival és a velük foglalkozó szakemberekkel. Több éve dolgozom iskolapszichológusként, ahol nap mint nap látom, mennyire fontos a mentális jóllét az élet minden területéhez. Ezért a legfontosabbnak tartom a gyermekek mentális egészségének megőrzését, támogatását, hogy kiegyensúlyozott, egészéges személyiségű felnőtt válhasson belőlük. Ha úgy gondolják, a segítségükre lehetek, forduljanak hozzám bizalommal a Varázslakban, ahol egyéni és csoportos foglalkozásokra várom a gyermekeket és szüleiket. Hiszem, hogy a lelkünk a legfontosabb részünk.

Tamás-Tóth Brigitta
logopédus

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán végeztem, logopédia szakirányon. Évek óta a mindennapjaim része, hogy gyerekekkel foglalkozom. Korábban óvodapedagógusként dolgoztam budapesti és váci óvodákban. Fontosnak tartom, hogy jó kapcsolatot alakítsak ki a gyermekkel és a szülőkkel egyaránt. Véleményem szerint az eredményes terápiához elengedhetetlen, hogy a szülőkkel folyamatosan együttműködve dolgozzunk. Erősségemnek tartom az óvodában megszerzett tapasztalataimat, melyek segítenek abban, hogy a foglalkozásokon a gyerekek jól érezzék magukat és szívesen vegyenek részt az óráimon. Szeretettel várom a fejlődni vágyó gyermekeket és fiatalokat a foglalkozásaimra!

Klauz Gréta
gyógypedagógus

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán végeztem gyógypedagógusként, autizmus spektrum pedagógiája és szomatopedagógia szakirányon. Jelenleg főállásban egy budapesti EGYMI óvodájában dolgozom, ahol kizárólag autizmussal élő gyermekek fejlesztése, nevelése zajlik.

Úgy gondolom, hogy kellő türelemmel, nyitottsággal és kedvességgel létre tudok hozni egy olyan közeget, ahol a gyerekek biztonságban érezhetik magukat és önmagukat adhatják. Mindezt nem csak a gyerekek, de szüleik esetében is igyekszem megteremteni, hiszen nagyon fontosnak tartom a családdal való együttműködést. A fejlesztések mindig egyénre szabottan történnek, a játékon és a mozgáson keresztül észrevétlenül sarkallom a gyerekeket a fejlődésre. Célom, hogy a gyerekek élvezzék a közös foglalkozásokat és szívesen térjenek vissza hozzám.

Mesekút meseműhely
Bata Sarolta és Rapavi Dóra

Mindketten tanárok, meseterapeuták és mentálhigiénés szakemberek vagyunk, csoportjainkat elfogadó, kibontakoztató légkörben vezetjük. Alkotó-fejlesztő meseterápiás műhelyeket tartunk gyerekeknek és felnőtteknek, ezeknek a komplex foglalkozásoknak a középpontjában az élőszavas (fejből mondott) mese áll. A mesehallgatás és az azt körülvevő foglalkozás fejleszti az önismeretet, szorongáscsökkentő hatású, segít aktivizálni a cselekvőerőt, a belső erőforrásokat. Mentálhigiénés szakemberként pedig segítő beszélgetésekkel tudunk támogatást nyújtani felnőtteknek.

mesekut.hu

Fb: Mesekút meseműhely

Koczka-Kökény Anett
Óvodapedagógus, gyermekjóga oktató

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán végeztem óvodapedagógus szakon. Szakmai éveim alatt mélyebben betekintést nyertem a gyermekek „világába”, a velük eltöltött – és ezáltal megismert – hétköznapi életükbe, szokásaikba.
Mindig is fontos feladatomnak tartottam a gyermekek egészséges életmódra nevelését, melyet az ő kis
világukba a gyermekjógával észrevétlenül bele lehet építeni. Így elvégeztem a gyermekjóga oktató
képzést.
A gyermekjóga során elengedhetetlen a játék, a különböző szerep – és testjátékok, a tanító mese, a mozgás öröme és a lélek nyugalmának megteremtése.
Célom, hogy a 2-10 éves korosztálynak mókásan és mesésen fejlesszem képességeit, hogy a jövő generációja egy egészséges, önbizalommal telt és
boldog gyermekekből álljon.

Gyere velem jógaországba, ahol csodás kalandok várnak!

Héder Tünde
Tanácsadó és Iskola pszichológus , sport coach

A gyerekekkel való munka izgalmas és inspiráló számomra. Különleges érzés kísérni fejlődésüket, és
látni, hogy fokozatosan megtalálják a megoldásokat a kihívásokra. Rendelkezem rajzelemző
végzettséggel is, amely sokat segít a gyermekek mélyebb megértésében és támogatásában.
Sport coach végzettségem lehetőséget ad arra, hogy segítséget nyújtsak amatőr és verseny sportoló
gyerekeknek és felnőtteknek akadályaik lekűzdésében, hogy aztán a közös utunk során még jobban
megismerjék magukat, és hatékonyabban, boldogabban, még nagyobb elszántsággal vehessenek
részt az edzéseken, és a versenyeken.

Bízom benne, hogy együttműködésünk segít abban, hogy a gyermekek és felnőttek elérjék céljaikat
és kiteljesedjenek az életben.

Hollóné Gubányi Zsófia
konduktor
egyéni és csoportos TSMT terapeuta
komplex rehabilitációs szakember
masszőr

Terapeutaként és szülőként egyaránt nagyon hálás dolog számomra látni, ahogyan a gyerekek
előtt hónapról hónapra egyre jobban kinyílik a világ. Eltérő fejlődésmentű gyermekek esetén
elsődleges feladatom megérteni, felkutatni az elakadás okát és szaktudásommal (adott esetben
más terapeutákkal kooperálva) egyénspecifikusan segíteni megfelelő mederben terelni és
folytatni a fejlődés útját.
A hivatásomra egyfajta „karó” szerepként tekintek, ami egy bizonyos ideig biztonságot ad,
utat mutat, bíztat a felfelé növekvő kis palánta csemetéknek és családjuknak, és a megfelelő
ponton túl önálló útra enged.
Munkám során fontosnak tartom más szakterületekkel való folyamatos konzultációt, a
szülőkkel, családokkal való szoros közös munkát és őszinte együttműködést. Azt gondolom,
hogy egy fejlesztés csak is így lehet igazán hatékony.